Интернационален ден на детето

Кај нас во Проект Среќа, секој миг од денот е посветен и мотивиран од децата, нивните права и слободи. Сите наши активности се мотивирани од нив и сите проекти се посветени за нив. Кај нас, секој ден е ден на детето.
Но, еве ја накусо приказната за тоа како настанал денот на детето.
Со цел да се слави духот на децата и нивниот талент, Генералното собрание на Обединетите нации во 1954 година препорача сите земји во светот да одвојат еден ден за оваа намена. Предлагајќи секоја земја да го почитува денот на датумот што го смета за соодветен, ООН изјави: „Денот на децата ќе се смета за симбол на светско братство и разбирање и исто така ќе биде можност за унапредување на благосостојбата на децата“. Првично, Меѓународниот ден на децата започна во Турција на 1 јуни 1920 година, а подоцна беше усвоен од Женева за време на Светската конференција во 1925 година.
Со создавањето на Светскиот ден на детето, земјите-членки на ООН ги признаа децата, без оглед на расата, бојата, полот, религијата и националното или социјалното потекло, правото на наклонетост, љубов, разбирање, соодветна храна, медицинска нега, бесплатно образование, заштита од сите форми на експлоатација и растење во клима на универзален мир и братство.
Многу земји имаат воспоставено Ден на децата, но тоа обично не се почитува како државен празник. На пример, некои земји го одбележуваат Денот на децата на 20 ноември како Универзален ден на децата. Овој ден е основан од Обединетите нации во 1954 година и има за цел да ја промовира благосостојбата на децата ширум светот.