Донации за среќна школска година

Другари,
Донациите за училишна опрема се наменти за наши регистрирани членови. Сите ново пријавени семејства ќе бидат ставени на список за донација доколку ја испратат целокупната документација и информации кое се побарани од здружението.
Работиме според правила и процедури кои треба да бидат испочитувани. Ве молиме за коректен однос.