Компании со големи срца, со поддршка за Среќна школска година

За #СреќнаШколскаГодина2021 до сега имаме пријавено/добиено донации во училишна опрема и уреди за следење настава од FOUR, interworks, NextSense и Road Legends од Чикаго. Очекуваме уште пријави ❤️