Работна сабота

Работно и денес ❤️! Во Усје домот на самохраниот татко и неговиот син, ќе биде кукла 😍!

Секој ден поддршката за нашиот ТВ хуманитарен проект Проект Куќа со Кристина/ Proekt Kukja so Kristina е се поголема, а тоа е најважно, за да донесеме среќа на што поголем број на семејства!