Благодарност за нашите соработници

Ова е период од годината кога им заблагодаруваме на сите кои не’ поддржале нас, нашите проекти, и децата во текот на минатата година! Со надеж дека и оваа година ќе бидат во уште поголем број, за поголема среќа за сите деца!