Претседателката на Проект Среќа на конференцијата на Signs of solidarity and solutions