Приклучете се кон градењето среќа

Често прашувате како може да се приклучите на Проект Куќа со Кристина/ Proekt Kukja so Kristina. Едниот начин е ако понудите работна рака, материјали, или свое учество како стручен кадар (надзор е потребен), а другиот начин е да свртите на броевиве. Малку по малку се собира и станува многу…Затоа што ниедна донација не е мала, се е помош❤️. Заедно можеме многу, прашање е само дали сакаме❤️.