Потребна е помош за семејство

Драги пријатели, едно семејство има итна потреба од храна и хигиенски производи…Семејството заради здравствената состојба на едниот родител е само со боледување, кое за жал од август не им е платено. Сите кои сакате да им помогнете, пишете ни, и ние ќе ве поврзиме со нив ❤️