Art and Craft Fundraise

Проект Среќа заедно со уметниците од Македонија, сплотени, за подобри услови за живеење на децата! Со средствата од овој Art and Craft Fundraise, Вие директно донирате за изградба и работна рака за домовите на оние семејства кои живеат во тешки услови, а кои транспаретно ги објавуваме на нашите страници. Благодарност за сите уметници со големи срца!Веруваме дека и Вие ќе имате големо срце, ќе купите дело кое засекогаш ќе ве потсетува дека со тоа сте направиле добро некому ! Проект Среќа ги сака децата!