Гласајте за odas_education

Другари , нашите драги соработници, млади, паметни, амбициозни и надежни дечки и девојки од odas_education имаат потреба од сите нас. Секој ваш глас значи шанса и можност за нивната успешна досегашна работа да продолжи, Да ги поддржиме и помогнеме бесплатните настани и работилници да продолжат. Гласајте за ОДАС на следниов линк и поддржете ја иднината на младите.