Среќен ден на театарот

Денес на интернационалниот ден на театарот децата- актери и членови на детското драмско студио „Неверленд„ ги добија своите дипломи од нивната мила и почитувана наставничка Благица Ристов.
Мали во години, а големи во своите театарски и животни улоги.
Продолжете да растете и напредувате, многу успеси и достигнувања се пред Вас, мили наши.
Среќен ден на Театарот ❤️