Инфо

Почитувани корисници, заради манипулирање и злоупотреба на добрата воља на нашите донатори и на нашиот труд кој безпоштедно го даваме во обезбедување подобар живот за секој на кој му е потребно, од оваа година списокот на корисници ќе виде прочистен, и секој кој манипулира, навредува, лаже, одбива работни места, дава погрешни податоци и злоупотребува деца, нас или донатори, ќе биде исклучен од програмата, и сите останати хуманитарни здруженија ќе бидат известени за тие лица да не продолжат со манипулација. За жал овие примери се многу чести и тоа ќе мора да престане.