Купи уметност – подари хуманост!

Frida.mk има прекрасен но и хуман коцепт!

Донациите за декември ќе одат кај наши корисници.

Купувајте од Фрида.мк не само заради тоа што се оригинални и единствени со ваков концепт, туку заради тоа што имаат и големи срца кои не ги забораваат најранливите категории. #проектсреќа