креативна работилница

Во нашите простории во тек е првата креативна новогодишна работилница со Софија Семенпеева од Litera!
Работилницата помина одлично, дечињата креираа и се забавуваа.