Правила за членовите на Проект Среќа

На скоро сите кои ни бараат помош, ако не работат им нудиме да им најдеме работа (ако се во физичка и ментална состојба за работа). Ни 10% не прифаќаат кога ќе им најдеме, и тоа од повеќе понудени опции. Тоа што голем дел од корисниците сака да живее од донации не разочарува, и прави нашата работа да губи смисол. Од сега сите кои ќе одбијат работа ќе изгубат право на помош и членство во нашето здружение.