благодарност

Во претходната недела двајца наши корисници имаа итна потреба од крвни анализи и магнетна резонанца, и по тој повод сакаме да изразиме благодарност до One Hospital Tetovo и Biotec Laborotorii на нивната грижа и овозможување на нивните услуги на лица кои не можат да си дозволат да платат. ❤️