Екипата на “Топол дом за сите„ активни во обнова на домовите

Нашата вредна екипа од Casino Senator Macedonia и Paint It Black Hotel е неверојатно брза, и веќе денес се поставени врати, прозорци, и почнуваат да работат на фасадата на првата куќа во Ѓорче Петров 2 во семејството Симоновски! Градиме соништа, создаваме среќа, кога сме сплотени можеме да поместиме планини! Приклучете се! Уште многу деца чекаат на наша помош! П.С. Ајнур и неговите 5 дечиња се уште немаат привремено сместување…. #проектсреќа #тополдомзасите