меморандум за соработка со Театар за деца и младиници

Нашата претседателка Кристина Арнаудова и директорката на ,,Театарот за деца и младинци,, ,Кети Илиевска, денес потпишаа меморандум за соработка, со кој од сега натаму, секое дете кое е регистрирано во нашето здружение, а сака да посетува претстави, ќе може да го направи тоа.