Општествена одговорност

зимска донаторска акција „стопли некого“

Акцијата за донирање зимска облека за деца е активна! Затоа што има дечиња на кои им е ладно, немаат обувки…

Read More