Конференции

Самит на детските желби 2018

Прва конференција за деца во социјален ризик. На 17 Октомври на интернационалниот ден за борба против сиромаштијата нашето здружение ,,Проект...
Read More