Започнавме со нова реконструкција

Дојде и тој ден, ја започнавме можеби најтешката реконструкција од сите планирани за оваа сезона на Проект Куќа со Кристина/ Proekt Kukja so Kristina!

Благодариме на сите кои се приклучија да се соберат средства, бидејќи требаше многу за да се започне оваа куќа, која ќе се работи од кров до темели….Матеј, Димитри со нивните семејства, од Канада, ви благодариме за вашиот голем ангажман, да соберете средства за работната рака! Без вас немаше да успееме!

Дали од оваа куќа која се распаѓа ќе успееме да направиме убавица?! Ќе видите и самите во септември! А сега на работа!