Солопром – компанија за пример

Благодарение на големото срце која во компанијата Солопром ја имаат сопствениците, и нивната хуманост и општествената одговорност, ние во проектот ,, Проект Куќа со Кристина/ Proekt Kukja so Kristina ,, имаме средства со кои ги плаќаме мајсторите за првите неколку домови. Секогаш наша поддршка и секогаш со отворени срца за оние на кои им е потребна помош, оваа компанија треба да е пример за останатите! Ви благодариме од срце! Останете прекрасни и најдобри! Лидери не само со својот асортиман туку и во хуманоста!