Шарено лето 2018

Летен камп за деца во социјален ризик „Шарено Лето

Спортско забавен летен камп за деца со помалку можности.