Шарено лето 2017

Летен камп за деца во социјален ризик „Шарено Лето“

Спортско забавен летен камп за деца со помалку можности.