Road Legends со поддршка за Проект Куќа

Една од најголемите американски компании за транспорт основана од македонски сопственици, компанијата Road Legends со донација го поддржаа проектот Проект Куќа а нивната донација ќе ја искористиме за кров кој е највисока ставка во градењето, на објектот на кој работиме во Усје. Ви благодариме за вашите добри и хумани срца! Давањето е благослов, за оној што дава и оној кому му е дадено! Проект Куќа со Кристина