На час по гитара

На часовите гитара, во нашето училиште ,,Гитари дирки и свирки,, е навистина забавно! Стефан е наставник каков секое дете би посакало!