меморандум за соработка со Театар за деца и младинци

Нашата претседателка Кристина Арнаудова и директорката на ,,Театарот за деца и младинци,, ,Кети Илиевска, на  15 мај 2019 година, потпишаа меморандум за соработка, со кој од сега натаму, секое дете кое е регистрирано во нашето здружение, а сака да посетува претстави, ќе може да го направи тоа.Децата од Проект Среќа ќе можат да уживаат во прекрасните виртуозно изведени претстави на ТДМ.