меморандум за соработка со Да Научиме

Нашата нова приоритетна програма, едукација, неформално образование, асистенција во секојдневните потреби, и еднакви можности за сите, ја започнуваме со нова прекрасна и многу вредна соработка! Едукативниот центар Da Naucime е нашиот нов партнер во нашата мисија! Претседателката на Проект Среќа, и директорката на ,,Да научиме,, , потпишаа меморандум, со кој децата од Проект Среќа ќе можат да посетуваат часови по било кој странски јазик кој ќе го одберат, СОСЕМА БЕСПЛАТНО!