Упис за часови во Гитари, дирки и свирки

🎸🎹🎼 Драги пријатели,

нашето училиште за музика #ГитариДиркиИСвирки ,,Гитари Дирки и Свирки,, 🎶🎹🎸
објавува дека започнуваме со уписи за оваа школска година!
Часови гитара почетници, и часови за втора година деца од 7 до 14 години, и инсивидуални часови клавир за деца од 7 до 14 години!
Ова е првото училиште кое за децата во социјален ризик е сосема бесплатно, а сите останати деца се добредојдени!
Се наоѓаме во Центар, позади Универзална Сала.
За сите дополнителни информации, можете да ни пишете порака.
Ваша,
Проект Среќа❤️