меморандум за соработка со Сите Сити

На 19 ноември 2019 година, нашата претседателка Кристина Арнаудова и претседателот на Ајде Македонија-Сите Сити , Blaze Josifovski,
потпишаа меморадум за соработка. Оваа соработка значи повеќе среќа за сите деца!
Сите деца кои посетуваат часови кај нас, во Гитари Дирки и Свирки и Неверленд,
како и нивните семејства ќе добиваат ужинки за време на часовите или пак фамилијарни пакети храна, по потреба на семејствата.
Ова значи многу за нас, а уште повеќе за децата и нивните семејства!
Заедно сме посилни!