Уредување на дворот на Семејството Симоновски

Кристина, врaботените во Проект Среќа и децата од Проект Среќа со заеднички сили  го уредуваа дворот и ја припремаа куќата за изненадувањето кое  го приредуваме за Ајнур и децата, исполнување на соништата, прекрасен топол дом!