Среќна Школска Година 2018

21 август – 5 септември

(хуманитарен проект)Проект за набавка на школски прибори за деца од социјално загрозени категории семејства, од едно родителски семејства,и деца без родителска грижа.

Набавка на најмалку 300 комплетни школски прибори, и школски ранци.

Набавката се реализираше преку индивидуални и организирани донации од физички лица и компании.

Преку донации од компании и физички лица, Проект Среќа обезбеди комплетни школски прибори за 270 деца.