Проект Среќа потпиша мемораднум за соработка со OSCE

На почетокот на месец март, нашето здружение претставувано од претседателката Кристина Арнаудова и OSCE Mission to Skopje OSCE – The Organization for Security and Co-operation in Europe претставувано од Anita Nikoleska од мисијата на Osce во Скопје, потпишаа меморандум за соработка на основа на поддршката која OSCE ја даде за нашиот проект ,,Топол Дом за Сите,, во делот на санитарни простории за семејства кои живеат во многу тешки услови. Се надеваме дека ова наша соработка е само почеток на заедничкото делување и градење на подобри услови за живеење на многу деца! #проектсреќа