отварањето на „Гитари, дирки и свирки“

Oфицијално го отворивме ,,Гитари Дирки и Свирки,, и нашите нови интерактивни простории! Пресреќни сме!