меморандум за соработка со Осигурување Македонија

Од 20 август 2019 имаме нови пријатели, една исклучително хумана и општествено одговорна компанија, Осигурување Македонија Виена Иншуренс Груп!   Нашата соработка започна со наградна игра за тројца  фанови на facebook страната на „Проект Среќа“. Чадор, чашка, тефтер и пенкалца,  со логото на нашата нова компанија пријател во секој пакет.