Шарено Лето 2019

21-26 јули 2019

хуманитарен проект

Спортско забавен летен камп со 5* за деца со помалку можности.

Кампот се одржа во Маврово во Хотел Лоџ и Бистра, а беше поддржан од Град Скопје, и голем број на компании и здруженија.