екипата за „Топол дом за сите„ напредува во реновирањето

Дела, а не зборови. Аксиома по која се водиме секој ден. Со брзината на светлината работи екипата која ја гради куќата на Ајнур и неговите 5 дечиња! Посакуваме вакви компании со големи срца да најдеме уште многу, како би можеле да изградиме топол дом и оствариме соништа на стотици деца! Денес и кровот е готов!