Топол Дом за Сите- Донирајте за семејство Алимови с.Бистренци

Семејството Алимови од Бистренци, општина Демир Капија, живее во многу лоши услови. Во трошна и руинирана куќа живеат многу деца и возрасни членови на семејството. Итно им се потребни минимум услови за живот. Донирајте!