Топол Дом за Сите- Донирајте за семејство Петковски с. Драгоманце

Семејството Петковски има итна потреба од вистински дом. Децата живеат без кревети и под, немаат санитарни простории ниту минимум услови за пристоен живот. Донирајте!