Топол дом за сите- донирајте за семејство Петрови с. Добрејци Струмица

Семејство Петрови, с.Ангелци,  Струмичко.
Со ова семејство подолго време комуницираме и секогаш кога можеме им излегуваме во пресрет. Нивниот син е одличен ученик со посебен талент за инфоматика, па комјутерот кој го гледате е донација која ја наменивме за нив, а ја донираше архитектонското студио Круг, минатата година.
За жал условите за децата да се образуваат и напредуваат се многу лоши. Донирајте за семејството Петрови!
Потребно е прозорци, изолација, санитарија, електрика, под, мебел…..