Хромак – компанија со големо срце

Една од ,,компаниите со големо срце,, која влезе во хуманитарниот проект Проект Куќа со Кристина е и Хромак од Куманово. Тие застанаа позади нас со целиот нивен асортиман и не поддржаа во хуманата мисија да изградиме топли домови за оние на кои тоа им е најпотребно. Ви благодариме Хромак! А вас ве потсетуваме секогаш да ги одбирате компаниите кои донираат во општеството, оние кои се грижат, и кај нив да купувате кога ви е тоа потребно!