Две нови компании се приклучија во нашата хумана мисија

Овој месец во хуманата мисија ни се приклучија уште две компании, АТК и Кат-инг градба !
Од срце ви благодариме за вашата поддршка и поддршка на нашите проекти!
Колку повеќе донатори, толку повеќе среќни семејства и деца!