Paint It Black со хуманитарна акција

Нашите пријатели со големи срца и редовни донатори онаму каде е најпотребно, хотелот Paint It Black од Гевгелија и за денот за борба против сиромаштијата, 17 октомври, со хуманитарна акција! Се надеваме искрено дека нивниот пример ќе го следат и многу други компании, и заедно ќе изградиме среќно и одговорно општество за сите! Ви благодариме за Вашите големи срца!