ден на дететто 1 јуни

Да ги направиме децата среќни не само денес, туку секој ден, секој момент, секогаш. Секое дете заслужува среќа. Зар има нешто поубаво од детска насмевка и радост?!
Во 1925 година на Светската конференција за благосостојба на децата одржана во Женева, УНИЦЕФ донесе одлука 1 јуни да се прогласи за посебен ден на децата што означи нов почеток во подобрување на можностите за најмладите. Целта на одбележувањето на Светскиот ден на детето е да се сврти вниманието на широката јавност на сите обврски кои општеството ги има кон децата, како и најважните проблеми со кои децата се соочуваат.
Секое дете има свои желби, соништа, своја страст, почитувајте ги.
Детската среќа зависи од сите нас, од нашите сегашни активности зависи нивната иднина.