совршен ден за градење среќа, екипата на „топол дом за сите„ во акција

Ни се погоди денов за работа! Ако сте градежна компанија, работник, компанија која може да придонесе со донација или било каква помош, пријавете се! Заедно ќе изградиме среќа и топол дом за мнооогу деца! #проектсреќа #тополдомзасите