,,Жена со највисоки достигнувања во општеството,,- награда