Сите Сити и Проект Среќа потпишаа меморандум за соработка

Наши нови пријатели и соработници се Сите сити – Ајде Македонија! Нашата претседателка  и претседателот на Ајде Македонија-Сите Сити , потпишаа меморадум за соработка.
Сите деца кои посетуваат часови кај нас, во Гитари Дирки и Свирки и Неверленд, како и нивните семејства ќе добиваат ужинки за време на часовите или пак фамилијарни пакети храна, по потреба на семејствата.
Заедно сме посилни!