меморандум за соработка со Авицена лабараторија

Денес на наше големо задоволство, нашата претседателка Кристина Арнаудова потпиша меморандум за соработка со најдобрата лабораторија во нашата земја, Avicena Laboratorija.