Соработка

Благодарница за успешна соработка

Благодарност од Проект Среќа за здружението Хорус, за успешната и плодна соработка и поддршка која ни ја дадоа за проектот…

Read More

меморандум за соработка со Сите Сити

На 19 ноември 2019 година, нашата претседателка Кристина Арнаудова и претседателот на Ајде Македонија-Сите Сити , Blaze Josifovski, потпишаа меморадум…

Read More

меморандум за соработка со Roma Rock School.

На  19 ноември 2019 година, на наше големо задоволство потпишавме меморандум за соработка со Roma Rock School. Нашата претседателка Кристина…

Read More

благодарница за успешна соработка

Нашите пријатели се најчесто скромни и не сакаат признанија, како компанијата Tehnosan, но ние сакаме да им кажеме, без Вас…

Read More

меморандум за соработка со Да Научиме

Нашата нова приоритетна програма, едукација, неформално образование, асистенција во секојдневните потреби, и еднакви можности за сите, ја започнуваме со нова…

Read More

меморандум за соработка со Гала Кујна

Луѓето со големи срца и одговорност кон општеството каде остваруваат профит, ни се приклучуваат секој ден! Нашата соработка со Гала…

Read More

меморандум за соработка со Осигурување Македонија

Од 20 август 2019 имаме нови пријатели, една исклучително хумана и општествено одговорна компанија, Осигурување Македонија Виена Иншуренс Груп!   Нашата…

Read More

меморандум за соработка со Авицена Лабраторија

Претседателка на „Проект Среќа“ Кристина Арнаудова  на 06 јуни 2019 година потпиша  меморандум за соработка со најдобрата лабораторија во нашата…

Read More

меморандум за соработка со ЗОО

На наше огромно задоволство, на 14 мај 2019 годиа, потпишавме меморандум за соработка со нашите стари пријатели  Зоолошка градина Скопје….

Read More

меморандум за соработка со Театар за деца и младинци

Нашата претседателка Кристина Арнаудова и директорката на ,,Театарот за деца и младинци,, ,Кети Илиевска, на  15 мај 2019 година, потпишаа…

Read More